Archicad

Archicad

Program Hakkında

GRAPHISOFT ARCHICAD BIM’dir

ARCHICAD, mimari ve tasarım endüstrileri için öncü Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) yazılım çözümüdür.

Mimari odaklı olması, tasarım iş akışı ve işbirliği araçlarının ilk eskizden bina yaşam döngüsüne kadar ihtiyaçların tam olarak karşılanmasını garanti altına alır.

Mimarların, pratik ihtiyaçlarından vazgeçmeden harika tasarımlarını gerçekleştirmeleri için, en başından beri mimarlar için mimarlar tarafından geliştirilmiştir.

Mimarlara tasarım özgürlüğü sağlayan özel araçlar sunmaktadır.

Sezgisel araçlar, tasarım aşamasına geçiş için konsept modellerin oluşturulmasına yardımcı olur.

Konsept kütleleri, formlar ve kat alanı tahminleri ARCHICAD kullanılarak ilk tasarım aşamalarında hesaplanabilir.

İnovatif araç seti, modelinizi BIM ortamında oluşturmanızı sağlar – biçim ve formlarınız otomatik olarak cephe, kesit ve hatta metraj oluştururlar.

Kabuk aracı ve MORPH aracındaki sezgisel yöntemler sayesinde, herhangi özel geometrideki elemanları oluşturmaya izin vererek doğal BIM ortamındaki doğrudan modelleme yeteneklerini sunar.

Serbestlik ve parametrik tasarım ARCHICAD ile Grasshopper kullanan mimar ve tasarımcılar için çift yönlü olarak parmaklarının ucundadır.

Rhino ve Grasshopperla arasındaki mevcut bağlantıyı geliştirerek, yeni araç sayesinde mimarlara herhangi üç tasarım ortamından birinde (Rhino, Grasshopper veya ARCHICAD) tasarımlarına başlama ve düzenleme olanağını sağlar.

Mimarlar, çevrim dışı veya yapılan değişiklikleri bir göz kırpma süresinde gönderip alabilecekleri çevrim içi çalışmayı tercih edebilirler.

Takım çalışması teknolojisi, projenizi güvende tutarak ve tüm takım üyelerini proje sürecince güncel tutarak aynı projenin çeşitli bölümlerinde eş zamanlı çalışılması için ekibinize olanak sağlar.

En son trendleri, mimarların projelerini tüm donanım, tablet ve akıllı telefonlarda paylaşabilmelerini sağlayarak destekler.

ARCHICAD, ofis içinde (Takım Çalışması), dünya genelinde (BIMcloud), mühendisler ve danışmalar arasında (OPEN BIM), müşterilerle ve müteahhitlerle (BIMx) iş birliği yapılabilmesini sağlar.

Temel Eğitim Başlıkları

 • Program açılış ekranı ve seçenekleri
 • Ölçülendirme ayarları
 • Ayarların kaydedilmesi ve Profil oluşturma
 • Koordinat sistemi ve Grid
 • BIM ve malzeme oluşturma
 • 3 boyutlu araçların tanıtılması(duvar, döşeme, kolon, kiriş….)
 • Seçim işlemleri
 • Düzenleme işlemleri (Hizala,kes,böl.)
 • Kat ayarları
 • Obje kütüphanesinin kullanımı ve BIM object
 • Hareket komutları
 • Klavye kısayolları
 • Kalemler ve Setler
 • Favoriler
 • Katmanlar ve Katman Kombinasyonları
 • Araç Çubukları ve Paletler
 • 2 boyutlu çizim araçları ve çizim yardımcılarının tanıtılması
 • Nitelik yöneticisi. (Çizgi Tipleri, Kalemler ve Renkler ve Kalem Kalınlıkları, Taramalar, Yüzeyler, malzemeler, kompozitler, profil yöneticisi)
 • Arazi aplikasyonu ve otomatik arazi oluşturma
 • Özel kapı pencere ve obje oluşturma
 • Projenin BIMX olarak kayıt edilmesi
 • Kesitler ve Görünüşler
 • Grafik etkin kılmalar
 • Katı eleman İşlemleri
 • Arazi, çatı, kabuk, morf araçlarının tanıtılması
 • Cephe paneli aracının tanıtılması
 • Kaydetme Seçenekleri ve Programlar arası veri transferi alışverişi
 • Merdiven ve korkuluk aracı
 • 2D taslak,3D Belge,detay, metraj
 • Görünüş Haritaları
 • 3D görselleştirme
 • Hotling aracılığıyla projeleri birleştirme
 • Mühendislerle BIM ortamında proje alışverişi ve IFC
 • Paftalama ve çıktı alma
SMGM eğitimleri

SMGM eğitimleri

Kamulaştırma Bilirkişiliği
Bu eğitimin amacı, TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği ve Maliye Bakanlığı’nca Resmî Gazete’de yayımlanan Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca görev yapacak bilirkişilere çalışma konularıyla ilgili temel bilgilerin ve meslek etiği eğitiminin verilmesidir.

Bu kapsamda;
2016 yılında “Kamulaştırma Bilirkişiliği” yapmak isteyen ve daha önce açılan “Kamulaştırma Bilirkişiliği” eğitimlerine katılmamış meslektaşlarımızın Mimarlar Odası SMG kapsamında gerçekleştirilen “Kamulaştırma Bilirkişiliği” eğitimlerine katılmaları ve sertifika koşullarını yerine getirerek sertifika almaları gerekmektedir.

İçerik:
1. Gün

1. Oda mevzuatı ve yönetmelikler
2. Bilirkişilik ve etik
3. Bilirkişilik ve uygulama alanları
4. Kamulaştırma Kanunu
5. Kamulaştırma raporu nasıl hazırlanır?
6. Emsal inceleme

2. Gün

7. Hukukçu gözüyle Kamulaştırma Kanunu
8. Kamulaştırma konuları (11. ve 12. maddeler)
9. Örnek raporlar üzerinde anlatım
10. Örnek rapor irdelemesi
11. Kamulaştırma örnek dava dosyası
12. Dosya konusuna göre rapor hazırlama
13. Çözümlenen rapor üzerinde tartışma


Kamulaştırma Bilirkişiliği Güncelleme

Bu eğitimin amacı, kamulaştırma bilirkişisi olarak görev yapmak isteyen ve daha önce SMGM tarafından düzenlenmiş bilirkişi eğitimlerine katılarak sertifikasını almış mimarların, örnek bilirkişi raporları üzerinden çalışma yapılarak temel bilgilerinin güncellenmesidir.

“Kamulaştırma Bilirkişiliği” eğitimine katılarak sertifika almış üyelerimizin sertifikaları 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Ancak sertifika alındıktan sonraki her yıl SMG kapsamında gerçekleştirilen “Kamulaştırma Bilirkişiliği – Güncelleme” eğitimine katılmaları ve sertifikalarını bağlı bulundukları şubeye onaylatmaları gerekmektedir. Eğitimde;
• Katılımcılarla, bilirkişilik hizmeti verirken karşılaştıkları sorunlar vb konular tartışılacak ,
• Kamulaştırma bilirkişiliği uygulamaları, Yargıtay’ın bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi, içtihatlar ve raporların reddi konularının işlenmesine devam edilecektir.


Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı

İçerik
1. Enerji tüketimleri ve enerji verimliliği
2. İlgili mevzuat
3. Bina enerji performansı hesaplama yöntemleri
4. BEP-TR yazılımı
5. BEP-TR yazılımı kullanılarak örnek binanın EKB düzenlenmesi (uygulama)
6. Sınav

Photoshop CC

Photoshop CC

Program Hakkında

Adobe Photoshop, piksel tabanlı görüntü, resim ve fotoğraf düzenlemede bir standart olan, sayısal fotoğraf işleme yazılımıdır. Mimari pafta sunumlarındaki kullanımı, renk işlemlerindeki araçları ve 3B konusundaki yetenekleri, yazılımı pazarın lideri yapmış ve yaygın hale getirmiştir.

Mimari görselleştirme de Photoshop’ un etkin bir rolü bulunmaktadır. 3 boyutlu dış mekan çalışmalarınız için arkaplan değişikliklerini, ağaç, bitki, insan trafiği, araç trafiği eklenebilmektedir. Autocad programında hazırlanan mimari planların renklendirilmesi ve sunum haline getirilmesini bu yazılım sayesinde gerçekleştirebilir. Bina ve mimari çalışmaların dış cephelerinin materyaller ile giydirilmesi, bina dış cephe restorasyonu yapılması mimari uygulamalarda sürekli ihtiyaç duyulan konular arasındadır. Photoshop ile binaların dış cephe renklerini değiştirip, dış cephede kullanılabilecek farklı mazlemelerden örnekler kullanarak sunumlar hazırlanabilmektedir. Ayrıca 3 boyutlu programlarda hazırlanan render’ların üzerinde düzeltme ve değişikliklerin yapılması render sürelerini kısaltabilir, çevre düzenlemelerinin eklenerek sunum haline getirilmesi yine photoshop ile çok hızlı yapılabilmektedir.

Photoshop ile Mimari Görselleştirme programı eğitiminin hedefleri;

Öğrencilerin mimari sunumları yaparken teknik ve görsel yeterliliğe ulaştırılması dersin ana hedefidir. Bu dersin sonunda öğrenci,
• Mimari sunum tekniklerini uygulayabilmek için Photoshop araçlarını etkin kullanabilir,
• Renk ve ışık değerlerini algılayarak ve düzeltecek bir görsel seviyeye erişir,
• Çarpıcı sunumlar hazırlayabilmek için pafta tasarımı yapabilme becerisine ulaştırılır.

SketchUP

SketchUP

Program Hakkında:

Üç boyutlu modellerin tasarım alanındaki konumu çok önemlidir. Trimble SketchUp tasarımcıya kolayca kendi 3D modellerini yaratma becerisini kazandırır. Kolay ve seri kullanımı ile basit arayüzü sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet eder. Hem yeni başlayanlar hem de orta ve üst düzey tasarımcılar için sayısal ortamdaki mükemmel bir tasarım aracıdır.

Trimble SketchUp Pro modelleme programı temel eğitimin hedefleri,
• Basit ve gelişmiş kitle çalışmaları,
• Boyutlandırılmış, ölçekli ve istenildiğinde son derece detaylı 3B modeller oluşturma,
• Kavramsal ve şematik tasarımlar gerçekleştirme,
• İç mekân planlama ve görselleştirme,
• Uygulamaya yönelik pratik ölçülendirme,
• Yürüme yoluyla ya da farklı bakışlardan animasyonlar oluşturma,
• Farklı 2B çizim ortamları ile ortak kullanımlar ve uygulamaları,
• Gerçek zamanlı gölge çalışmaları,
• Gerçek dünya bağlamında çevre bilgisi alma ve kitle yerleşimleri oluşturma (Geo_Location),
• Serbest elle çizilmiş görüntüsünde eskiz model görselleri üretmektir.

Lumion

Lumion

Program hakkında;

Lumion, bina tasarımlarını görselleştirmek isteyen herkes için gerekli bir araçtır. Etkileyici, yüksek kalitede videoları çok çabuk oluşturur ve öğrenilmesi son derece kolaydır.
Lumion’ın 90’ın üzerinde ülkede kullanıcıları bulunmaktadır. Kullanıcıları arasında mimarlar, tasarımcılar, mühendisler, BIM modelleyicileri ve üniversiteler bulunmaktadır.
Lumion, 3B görselleştirme yapım sürecine yeni bir tanım getirmiştir. Birçok AEC profesyoneli için BIM araçlarının önemli bir parçası haline de gelmiştir.

Eğitim Başlıkları
1. Program Başlangıç Ekranı
2. Navigasyon tuşlarının kullanımı
3. Atmosfer ayarları
4. Peyzaj ayarları
5. Kütüphane objelerinin kullanımı
6. Obje kontrolleri
7. Dış veri alınması
8. Malzeme ve malzeme düzenlemeleri
9. Transfer edilen dış verinin güncellenmesi
10. Işık Objeleri kullanımı, GI ve gölge ayarları
11. Foto ayarları
12. Foto Efektleri kullanımı
13. Film oluşturma ve efekt kullanımı
14. Sahne gönderme ve sahne alma

3ds Max

3ds Max

Program Hakkında

Autodesk tarafından geliştirilmeye devam edilen 3DS Max Yazılımı, profesyonel düzeyde 3B modelleme çalışmaları için gereken tüm modelleme yöntemlerine sahip bir yazılımdır. Hem organik hem de inorganik 3B modellemeleri, Render alarak, ister sabit görsel, isterseniz animasyon oluşturmak üzere kullanabilirsiniz. Tüm çalışma alanlarına hizmet veren 3DS Max Yazılımını kullanan profesyonellere örnek olarak oyun tasarımcıları, sanatçılar, mimarlar, reklamcılar ve görsel uzmanlar verilebilir.

3DS Max, tasarımcılara AutoCAD ve Revit aileleriyle tümleşik iş akışları sunan 3B modelleme ve gerçekleme çözümünü kolaylaştırır. Geliştirilmiş arabirim, veri yönetimi ve iş akışı özellikleriyle üretkenliği en üst düzeye çıkaran, hızlı bir şekilde modellemeye başlamak için parametrik şekilleri ve nesneleri verimli bir şekilde oluşturan, poligon modelleme, pürüzsüzleştirme ve doku ekleme özellikleriyle birlikte, geliştirilmiş modelleme araçlarına sahiptir.

Profesyonel bir mimari tasarımcı olmak istiyorsanız, 3DS Max’ın derinlemesine kavramlarını öğrenmek, kariyerinizi ve becerilerinizi geliştirmek için profesyonel bir mimari tasarıma yönelik temel modelleme eğitimini yüz yüze ya da canlı online eğitimler ile almanız çok önemlidir. Zaman sıkıntısı olanlar çalışanlar ve il dışında olanlar web tabanlı uzaktan eğitim sayesinde kolayca eğitimlere katılabilirler.

Pek çok kişiye zor gibi gözüken ama temel eğitim sonrası 3B Modelleme becerisini üst seviye çıkartabilen ve herkes tarafından öğrenilebilir bir yazılımdır. Mimari modelleme dışında, oyun ortam modelleme becerilerini, ürün tasarlamayı, detaylı karakterler üretmeyi ve daha fazlasını öğrenmeyi hedefleyen kullanıcılar için doğru bir hedeftir.

3DS Max Modelleme Programı Temel Eğitimin Hedefleri,

 • 3DS Max Ara yüzünün kullanımı, Seri komut girişleri ve Kısa yolların kullanımı,
 • Hedeflenen sahneler için alt paneller içerisinde ilgili başlıklara hızlı erişim,
 • Görüntü kontrollerinin rahatlıkla gerçekleştirilmesi,
 • 2 ve 3 boyutlu basit objelerden Tasarım modellerinin oluşturulması,
 • Mimari Tasarım modellerinin oluşturulmasında izlenen temel yöntem ve tekniklerin algılanması,
 • Tasarım alternatiflerinin oluşturulmasında kullanılan yöntemler,
 • Parametrik girdi kullanımı ve avantajları,
 • Objelere değiştiricilerin uygulanması,
 • Yazılımlar arası veri transferi,
 • Malzeme Oluşturma, Doku atama ve Kaplama yöntemleri,
 • Işık ve Kamera Kontrolleri,
 • Art ve Arnold Render ayarları,
 • Seri ve Hızlı, Fotoğraf gerçekliğine yakın, Sabit Görsellerin oluşturulması,
 • Baskı ve Ekran sunumlarına yönelik dosya yaratma yöntem ve tekniklerinin uygulanmasıdır.
Autocad

Autocad

Program hakkında:

AutoCAD yazılımı, sunduğu güçlü ve esnek özellikler ile 2B ve 3B tasarım konusunda en yaygın kullanılan program özelliği taşımaktadır. Hemen her şekli yaratabilen güçlü 3B araçlarla donatılmış olan AutoCAD, tasarım fikirlerinin sezgisel olarak denenmesine yardımcı olur. AutoCAD, dokümantasyon ve tasarım çalışmalarının ilerletilmesi için gereken güç ve esnekliği sunuyor.

Revit

Revit

Revit Programı Hakkında

Autodesk Revit Architecture, Yapı Bilgi Sistemi (BIM) amacına uygun geliştirilmiştir. BIM bir proje hakkındaki koordine edilmiş ve güvenilir bilgiler üzerine kurulu, tasarım aşamasından inşaat ve daha sonra operasyon aşamasına kadar uygulanan tümleşik bir süreçtir. Mimarlık şirketleri, Yapı Bilgi Sistemini uygulamak suretiyle bu tutarlı bilgileri tüm tasarım süreci boyunca kullanarak yaratıcı projeler tasarlayabilir ve doküman üretebilir, daha iyi iletişim sağlamak için projeyi daha doğru sunabilir, maliyet, planlama ve çevresel etkiyi daha iyi anlamak için gerçek hayat koşullarını simüle edebilir.

Autodesk Revit Architecture yazılımının yeni ve yenilikçi kavramsal tasarım özellikleri, serbest form modelleme ve parametrik tasarım yapmak için kullanımı kolay araçlarla donatılmıştır ve tasarım analizlerinin erkenden yapılmasına olanak tanır. Eskiz hazırlama, eskizlerden 3B formlar yaratma ve oluşturulan formların etkileşimli bir şekilde değiştirilmesi imkânı sunar. Tasarlanan modeller, imalat ve inşaat aşamalarına da hazırlanır.


Advanced Revit Programı Hakkında;

Advanced Revit Architecture eğitimimizde, daha ileri düzey Revit kullanım teknikleri, modelleme teknikleri, ofis içinde ortak kullanım prensipleri, disiplinler arası koordinasyon, çizimlerin çizim- sunum standartlarına uygun olması için gerekli teknikler verilecektir.
Mass kütle tasarımı, adaptive companent, vaziyet planı yerleşimleri, lejantlar, alternatifler, çizim standartları, örnek projeler çizilerek sunulacaktır. Revit Family oluşturma, malzeme ve ışık, Autodesk Max programıyla kullanımı detaylandırılacaktır.

İçerik;
• Project Browser Düzenleme
• Vıew Template Oluşturma
• Faz Kullanımı, Metraja Etkileri
• Callout – Sistem Detay Paftası Üretme,
• Orientation – Project North – True North Kullanımı
• Materıal Edıtor
• Workset – Dosya Paylaşımı
• Lejant Oluşturma
• Design Optıons – Alternatif Üretmek
• Revit Link – Dwg Link – Manage Links – Vg Ayarları
• Project – Shared Parametre Oluşturma
• Transfer Project
• İn Place Mass İle Model Üretmek
• Revit Modelin Max’e Aktarılması Ve Render Alma

Advanced Revit Architecture eğitimine katılabilmek için, katılımcıların temel REVİT eğitimi almış olmaları gerekmektedir.