Kasım, 2023

Cts18Kas10:00Eğitim Kayıt Zamanı BittiKAMULAŞTIRMA EĞİTİMİ (Birlirkişilik Alt Uzmanlık Alanı Eğitimi)10:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Eğitim Koordinatörü: Senanur Kevser Göksoy Eğitimler:Bilirkişilik Alt Uzmanlık AlanıEğitim Başladı veya Sona Erdi. Ön Kayıt Kapalı.

Eğitim Detayı

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:
Kaydınızın kesinleştirilmesi için, ön kayıt yaptığınız tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde, 02122514900 numarasından 143 dahili hattı tuşayarak yada senanur@mimarist.org a mail atarak kaydınızı kesinleştirmeniz gereklidir.
3 iş günü sonucunda, eğitim ücretlerini yatırmayan başvurular sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek, yapmış olduğunuz ön kayıt silinecektir.
Kesin kayıt yaptıranların 3 gün öncesinden mazeret bildirmeden eğitime gelmedikleri takdirde, eğitim ücretinden %20 kesinti yapılır.
Aidat borcu olan üyelerin eğitim kaydı yapılmamaktadır.
Üyelerin aidat borcu olması durumunda yatırdıkları ödemeler aidatına mahsup edilecektir.

AMAÇ

Kamulaştırma Eğitimi bir bilirkişilik alt uzmanlık alanı eğitimi olarak verilmektedir ve Bilirkişilik Temel Eğitimi yerine geçen bir eğitim değildir.

Eğitimin amacı; Kamulaştırma Kanunu, kamulaştırma raporunun düzenlenmesi, kamulaştırma bilirkişiliği ve uygulama alanları, hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktır. Eğitim, kamulaştırma hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyen mimar ve mühendisler başta olmak üzere genel katılıma açıktır. Eğitimini tamamlayan katılımcılara bu eğitimi tamamladıklarına dair katılım belgesi verilmektedir.

Eğitim Başlangıcı: 18 Kasım 2023

Eğitim Bitişi: 19 Kasım 2023

Süre / Kredi: 12 saat- 2gün / 12 kredi

Bu Eğitime Kimler Katılabilir:

Kamulaştırma konusunda bilgi sahibi olmak isteyip meslek hayatında bu bilgileri kullanmak isteyen katılımcılar,  Kamulaştırma ile ilgili geçmiş tarihli bir eğitime katılarak belge sahibi olan, belgesini güncellemek isteyen katılımcılar,  T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın bilirkişilik müracaatlarında uzmanlık alanı kısmında Kamulaştırma uzmanlık alanına başvurmak (Bakanlıkça müracaat tarihinde ilan edilecek güncel müracaat şartları ve aranan nitelikleri de taşımak kaydı ile) isteyen katılımcılar  Bilirkişilik temel eğitimi almış olup Bilirkişilik Bölge Kurullarının bilirkişi listelerinde yer alan Kamulaştırma ile ilgili geçmiş tarihli bir eğitime katılarak belge sahibi olan, belgesini güncellemek isteyen katılımcılar, katılabilir.

KAYIT İÇİN GEREKENLER
– Kayıt Formu (3 sayfadan oluşmaktadır)

KAMULAŞTIRMA EĞİTİMİ KAYIT FORMU

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (önlü-arkalı)
– Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
– 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
– Katılım ücreti Mimarlar Odası üyelerine 1800 TL, üye olmayan katılımcılara 2250 TL’dir. (Mimarlar Odası üyelerinin eğitime katılımı için geçmiş dönem aidat borcu bulunmaması şartı aranmaktadır.)

EĞİTİM İÇERİĞİ

 1. Bilirkişilik ve Mevzuat

(6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliği

TMMOB ve Mimarlar Odası Bilirkişilik Yönetmeliği )

 1. Bilirkişilik ve Etik

    (Etik Kurallar ve Bilirkişilik Uygulamalarında Etik)

 1. Bilirkişilik Hukuku

(Bilirkişinin Tanımı ve Nitelikleri, Bilirkişi Yemini)

 1. Bilirkişilik Hizmeti Verilen Alanlar

    (Mahkemeler, Meslek Odaları, Milli Emlak Müdürlüğü)

 1. Kamulaştırma Bilirkişiliği ve Uygulama Alanları

(Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, İmar Uygulaması, İrtifak Hakkı)

 1. Kamulaştırma Kanunu

(Kamulaştırma Kanununun İncelenmesi)

 1. Taşınmazın Değerlendirilmesi

(Kanunun 11. ve 12. Maddelerinin İncelenmesi-Ecrimisil)

8.Kamulaştırmadan Vazgeçilmesi

(İade Koşulları ve İşlemleri)

 1. Keşif Yapılması

(Bilirkişinin Görevlendirilmesi ve Keşif Süreci)

 1. Kamulaştırma Raporunun Düzenlenmesi

(Keşif Sonrası İnceleme Araştırma Süreci)

 1. Emsal İnceleme ve Endeks Kullanımı

(Emsallerin Nitelikleri ve Değerlendirilmesi)

12.Kamulaştırma Raporu

(Örnek Rapor İncelenmesi ve Tartışılması)

13.Kamulaştırmasız El Atma Raporu

     (Örnek Rapor İncelenmesi ve Tartışılması)

14.İrtifak Kamulaştırması Raporu

(Örnek Rapor İncelenmesi ve Tartışılması)

15.İmar Uygulaması Raporu

(Örnek Rapor İncelenmesi ve Tartışılması)

16.Değerlendirme (Sınav)

KATILIM BELGESİNE HAK KAZANMA KOŞULLARI

 • 12 saatlik eğitimin en az 10 saatine katılmış olmak
 • Eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak

Ön Kayıt Yapmak İster misiniz?

Kayıt Zamanı Bitti

Buradan mevcut başvurunuz ile ilgili değişiklik yapabilirsiniz.Başvuru değiştir.

Tarih

18 Kasım 2023, Cumartesi - 10:00

Eğitim Koordinatörü

Senanur Kevser GöksoyMail: senanur@mimarist.org
Telefon: 0212 251 49 00 - Dahili: 143

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

X
X